Beskrivelse af behandlingen

Hvad er Hjernetræning og hvordan foregår det?


Det er ikke altid nemt at opsøge eller få hjælp

Du har sikkert stået i en situation, hvor du manglede forståelse for, hvorfor tingene skete som de gjorde og din reaktion derpå.

De siturationer kan let fejlfortolkes, hvis hjernecellerne er overbelastet i de områder, som er med til at forudsige, bedømme og håndtere en sådan hændelse. 

    

EEG Neurofeedback hjælper hjernen til at reducere eller fjerne psykisk lidelse hos børn, unge og voksne.

Når det hele fungere, fyldes vores bevidsthed med relevante tanker, så vi kan forstå os selv og det omgivelserne byder på.

Men når tankerækkerne forstyrres, er det som båndet der afspiller tankerne, klippes i stykker og de kastes nu hulter til bulter ind i bevidstheden.

Det giver ubehag, udmattelse og indebære, at man får problemer med at forstå sig selv og det som sker i omgivelserne.

For at genoprette orden i tankerækkerne, trænes hjernebølgerne med et EEG feedback, så de opnår en form for ligevægt.


Sådan hjælper ligevægt hjernen

 • Styrke immunforsvaret og kroppens homeostase.
 • Holde en sund variation mellem de forskellige hjernebølger.
 • Sørge for at aktive hjerneområder, også får lov at slappe af.
 • Holde orden i den indre tankeverden og sorter den ydere stimuli.
 • Finde de relevante data på hukommelseslageret.
 • Aflæring af gamle adfærd og indlæring af ny. 
 • Styre følelserne, så de leveres med rette dosis.

Neurofeedback har effektiv virkning på følgende lidelser

Aalborg universitets sundhedsteknologiske afd har testet, at Neurofeedback opfylder betingelserne til behandling af diagnoser og hjerneskader hos børn, unge og voksne.

Klinikkens EEG udstyr opfylder kravene indenfor neurofysiologi  

Stress

Stress udtrætter hjernen og leder til for meget vrissen, glemmer basale ting og udløser angst og frustration, fordi der laves for mange fejl.

Depression

Depression viser sig ved, at man er vedvarende nedtrykt, har nedsat lyst og interesse, nedsat energi og er mere træt end normalt

Trauma

En rystende oplevelse, som længe efter begivenheden er indtruffet, stadig påvirker tanker, emotioner og adfærd.

Angst

Angst er skabt til at passe på os, men har man let til ængstelse eller bekymring, kan der hurtigt startes en steppebrand af angst, som æder alt på sin vej.

OCD

Personer som lider af OCD, er fanget i et mønster af tilbagevendende tvangshandlinger, som er meningsløse og frustrerende.

Hjernerystelse

Er en overstrækning af nervecellerne i hjernen efter et slag mod kraniet.

Dette betyder, at dele af hjernens funktioner i større eller mindre grad er midlertidigt kobler fra.

Hjerneskade

Forskning har vist, at et nabocenter kan omlægges således, at de til en vis grad overtager noget af den tabte funktion efter slagtilfælde.

Med den rette behandling, kan hjernen omlægge nervebaner. 

ADD

Hvis der ikke sker nok i den ydre verden, rettes opmærksomheden mod det indre tankeliv.

Men tankerne er ofte præget af negativ selvsnak, følelsen af uduelighed og invaliderende lavt selvværd.

TOURETTE

Tourettes ses i form af ufrivillige bevægelser, ryk eller trækninger og ufrivillige lyde.

Tourette er et tillagt vanemønster, som hjernen kan have optaget fra et presset miljø. 

Generaliseret Angst

Når man har generaliseret angst, bekymrer man sig mere end normalt, og hænger fast i en konstant tilstand af ængstelse og uro.

Tilstanden kan opstå ud af det blå og er frygtelig at være i.

Selvskade og Spiseforstyrrelse

Selvskade kan opstå, når udefrakommende omstændigheder gør livet uforudsigeligt, ukontrollerbar og forvirrende. 

Alkohol og stofmisbrug

Den samlede livssituation, herunder baggrund, aktuel situation, relationer, udfordringer og ressourcer, er faktorer, der i samspil har betydning for udviklingen af afhængigheder.

Negative overbevisninger

Negative tanker og følelser kan fastlåse et menneske i en ond cirkel. Negative overbevisninger er meget stærk følelsesmæssig indlæring. 

Psykogene Smerter

Fysiske smerter er forårsaget af tankernes følelsesmæssige faktorer.

Tanker bygger bro til kroppen, så vi kan mærke det vi tænker, men er tanker negative, så skader de fysiske processer.

ADHD

Hjernen har svært ved at undertrykke unødig sanse information, den overstimuleres let og mister fokus.

Formeget stimulation medføre forvirring og udtrætning og for lidt ratsløshed og irritabilitet. 

Om EEG hjernetræning

Hjernens sprog er elektrokemisk, så forskerne måtte søge metoder til at kommunikere med dette sprog og fandt det gennem real time feedback signaler.

Real time feedback aflæser hjernebølgerne og oversætter dem til signaler, som hjernen kan tage ved lære af.

Det hjernen har lært om sig selv gennem EEG neurofeedback, ændre sig ikke over tid.

Udførelse af hjernetræning

Hjernebølgerne måles via elektroder på hovedebunden og sendes derefter gennem et amfilter.

Herefter vurderes hjernebølgerne i et medicinsk software og sendes tilbage til hjernen, med opfordring til rettelser via synet, hørelse og sanse systemet.

Dette har kun et formål, at stoppe hjerneaktiviteter der forbindes med trauma og psykisk belastning. 

Sådan fungerer hjernetræning

Hjerneprocesser har en specifik aktivitet, derfor kan den guides til at reducere eller fjerne de aktiviter, som er kimen til psykisk belastning.

EEG virker via et speeder/bremse system, som belønner hjernen når den holder en ligevægt.

Omvendt hæmmer systemet hjernen, når hjernebølgerne er udenfor ligevægt.

Derfor virker hjernetræning

Vi kan ikke tage hjernen ud og vise den verden, derfor er vi nødt til at bruge sansesystemet til en virkelighedsopfattelse.

Synet optager det største rum i hjernen og via synet kan vi regulere de hjernebølger, som skaber forstyrrelserne i sindet. 

Der er massive beviser for, at vi kan hjælpe hjernen på rette køl med EEG Neurofeedback.

Kontakt

 • Thor: +45 42953308
 • Mail: info@neuroo.dk
 • CVR: 39692686

Find vej

 • Væxthuset
 • Brendstrupgårdsvej 23
 • 8200 Aarhus N
 • Danmark

Åbningstider

 • Mandag - Fredag
  10.00 - 17.30
 • Lørdag
  Efter aftale
 • Søndag
  Lukket