NEUROO

Byger bro mellem hjernens biologi, psykoterapi og meditation

Thor: 42953308
Mail: info@neuroo.dk

Væxthuset
Brendstrupgårdsvej 23
DK-8200 Århus N

Man – Fre: 10:00 – 17:30
Lørdag: efter aftale

Ved hver session får du

EEG Neurofeedback – Samtaleterapi – Meditationscoaching

EEG NEUROFEEDBACK

Neurofeedback er afprøvet i neurofysiologisk forskningsstudier og har vist sig effektiv ved psykologisk stress.

Hvad er psykologisk stress og hvordan øger det risikoen for sygdom.

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/sygdomme/oevrige-sygdomme/psykologisk-stress-og-fysisk-sygdom/

Psykologisk stress kan behandles.

Når psykologisk stress dominere en persons tankerækker, følelser og adfærd, så er der sket ændringer i hjernens aktivitet, biologiske processer og kemiske signalstoffer.

Derfor bør selve hjernens virkemåde også behandles i forbindelse med samtalterapi.

Til dette hjernearbejde er Neurofeedback den mest anvende metode, fordi systemet kan lære hjernen at kontrollere sin hjerneaktivitet og på den måde kode de biologiske og kemiske processer til et robust sind.

Abnormal hjerneaktivitet opstår ved stress, angst, depression eller anden form for psykisk belastning.

Hvor EEG-Neurofeedback stiler mod normal hjerneaktivitet, stiler vores  kognitive træning mod personlig udvikling. 

Denne metoden er særdeles effektiv, fordi både hjerne og sind sættes i et gensidigt samspil om mental sundhed.

Abnormal hjerneaktivitet ses også ved epilepsi, apopleksi, autisme og dements. 

Det er ikke muligt at fjerne hjernesygdomme, men forskningstudier viser, at EEG-hjernetræning kan reducere skadernes omfang.

EEG-Neurofeedback er en afprøvet og sikker metode, når det handler om at aktivere hjernens plasticitet.

Hvad er hjernebølger:

 https://www.netinbag.com/da/health/what-can-cause-an-abnormal-eeg.html 

Ydeligere info om EEG-Neurofeedback:.

EEG-Neurofeedback er medicinsk følsomt udstyr og fungere som en træningsmetode, der benytter hjernebølgerne til indsigt og regulering af de hjerneaktiviteter, der holder en person i psykisk ubalance.

EEG systemet opsamler signaler fra alle fem hjernebølger og sender derefter de filtreret signaler tilbage med et feedback, der påvirker hjernens naturlige hæmmer og belønningssystem. 

Hjernens hæmmer og belønningssystem styrer trafikken for hukommelse, tanker, følelser og intellektuelle funktioner, det er derfor vigtigt, at de to systemer får feedback på at stoppe aktiviteter der skader psyken.

Ved hjerneskade bliver træningen tilrettelagt efter skadens årsag og omfang. Det er bevist gennem utallige studier og test, at der ved epilepsi og apopleksi kan opnåes forbedringer med EEG-Neurofeedback. 

Ref. Aalborg universitet sundhedsteknologiske afd.

Læs artiklen under referencer. 

Læs mere +

PSYKOTERAPI

Sindet bevidste og ubevidste tankeprocesser er ekstrem sårbar overfor stress.

Psykologisk stress opstår, når omgivelserne eller personlige krav og forventninger overstiger ens kapacitet.

Ved psykologisk stress kan du føle dig ude af kontakt med din krop og hvem du er. 

Det er egentlig ikke så underligt, eftersom hjernen har skabt nogle erfaringer du ikke selv har valgt og som ikke nødvendigvis er den, du gerne vil være.

Det er en tung byrde at bære alene, derfor kan følgeskab med et andet menneske være afgørende for, om man opdager nye muligheder til at ændre det, som forvolder psyken besvær.

For at gøre psykoterapien mere effektive, har jeg sat den sammen med EEG-Neurofeedback og braintap’s meditationscoaching, fordi det betydligt øger betingelserne for en stabil og vedvarende sindtilstand.

BRAINTAP

Livskvaliteten er betinget af hjernens virkemåde og sindets sundhed.

Den stimulation og indlæring enhver person har modtaget gennem opvækst og voksenlivet, bestemmer mængden af det man ved og hjernens modstandskraft mod psykisk belastning

Det er derfor vigtigt at blive stimuleret med ny viden fra braintap´s coachende programmer, så man fremover har flere værktøjer til at være herre over eget sind.

Braintap er et unikt stykke værktøj, fordi den stimulere hjernebølgerne til en form for meditationstilstand, hvor hjernen restitueres og betingelserne for ny indlæring er optimal.

Hver EEG session afsluttes altid med 20 min braintap.

Hvem har glæde af EEG Neurofeedback og Psykoterapi?

Sessionerne er mest rettet mod børn og voksne, hvor medicin eller anden behandling er afprøvet uden gavnlig effekt.

Voksne der lider efter belastende opvækstvilkår, bekymrende livsændring eller længerevarende psykisk belastning, som har udløst emotionelle, tvangsmæssige eller angstprovokerne tanker.

Børn med modnings og indlæringsproblemer, frustration, vrede eller udadreagernede adfærd, hvor selvet eller miljøet har påvirket hjerne og adfærd i den forkerte retning.

Ved at tilrettelægge et specielt træningsprogram, kan EEG aktiver hjernens neuroplastiske egenskaber, der indeholder alle de værktøjer, som hjernen skal bruge til at reducere skader fra psykologisk stress.

Om det er store eller små problemer hos børn og voksne, så er det vigtigt at få hjerneaktiviteten og psyken stabiliseret.

Sådan foregår en konsultation

Få den rette hjælp til psykisk lidelse og hjernesygdom.

Aller først tager vi en indledende samtale om, hvad der går dig på og hvordan du oplever det hæmmer dig. Derefter sættes selve hjernetræningen i gang:

EEG-systemet er specielt designet til at opfange hjernens aktivitet, via elektroder på hovedbunden.

Det giver et billede af, hvordan psykisk lidelse har påvirket hjernens virkemåde.

Denne vigtige information benytter EEG til at rette de fejlsignaler, som dysfunktioner har påført hjernen.

Under EEG-træningen udføres psykoterapi, hvor vi finder ud af hvordan sindet skaber sit besvær, for derefter at tilegne sig ny viden til et andet udfald.

Efter psykoterapi og neurofeedback behøver hjernen en 20 minutters pause. Det får den ved at lytte til et af braintap´s mange coachende meditations programmer.

 

Det har andre oplevet hos Neuroo

Neuroo´s har fokus er, at klienterne kommer ud på den anden side af deres lidelser og fungere med mere overskud i hverdagen. Se vores referencer eller læs andres oplevelser.

Bodil W

“Gennem træningen er det lykkes at give slip på mange blokeringer og hæmninger, og det giver nu mulighed for forandring.

Jeg er nu medicinfri og har ikke længer nogen depressive tanker, forkerthedsfølelse, uro, angst eller stress.

Nu kan jeg leve det gode liv, være aktiv, taknemmelig og glad for alle de muligheder livet nu giver mig”

Anettes datter

“Efter 5 mdr. var hun stoppet med at cutte sig selv, fordi hun gradvis fik mere kontrol over sine tanker og følelser.

Takket være Thor er min datter kommet i mål og uden diagnoser, han kunne se ind bag ved den skrøbelige pige og finde vejen frem til årsagen i samarbejde med hende.”

Kate Sørensen

“Før jeg startede hos Thor, havde jeg problemer med at være sammen med mange mennesker, jeg var angst og havde lavt selvværd

Nu har jeg genvundet mit selvværd, jeg kan være sammen med flere mennesker af gangen. Jeg er blevet god til at planlægge min dagligdag og er glad og fået følelsen tilbage til at leve livet i fuld flor.”

Ove Elmgren

“Jeg er gang på gang blevet overrasket over min opvågenhed og indlæringsevne efter Neurofeedback og braintap hos Thor.

Jeg er ikke bare blevet i stand til at lære nye ting, men også efterfølgende hurtigt kunne bruge den nyerhvervet viden til at gøre mit liv lettere.”

Behandlinger & redskaber hos Neuroo

Ved at benytte forskellige elektroniske redskaber, bliver det lettere at bringe hele organismen tilbage i sin naturlige balance.

EEG systemet

Elektroencefalografi (EEG) er den mest anvendte teknik, til at registrere hjernens elektriske aktivitet via elektroder på hovedebunden.  

Braintap

Braintap guider dig ind i en afslappet tilstand, imens der lyttes til yderligere coachende værktøjer, som gør det nemmere at efterleve nye livsværdier.

Fysiologi test

HRV er en fysiologisk test, der giver overblik over hvordan organismen har det nu og hvad der skal til, for at forbygges mod en lang række sygdomme.

Kontakt

 • Thor: +45 42953308
 • Mail: info@neuroo.dk
 • CVR: 39692686

Find vej

 • Væxthuset
 • Brendstrupgårdsvej 23
 • 8200 Aarhus N
 • Danmark

Åbningstider

 • Mandag - Fredag
  10.00 - 17.30
 • Lørdag
  Efter aftale
 • Søndag
  Lukket